Skip to main content
x

Các phương pháp tính năng lượng tự do liên kết dựa trên Lý thuyết phối tử không tường minh

14:00
Phòng họp Khán đài A, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo buổi hội thảo định kỳ tháng 7/2019 như sau:

Các báo cáo được trình bày tại hội thảo:

  1. Các phương pháp tính năng lượng tự do liên kết dựa trên lý thuyết phối tử không tường minh.
  2. C-Terminal có thể đóng vai trò là mầm của quá trình tự lắp ráp của Aβ11-42 Tetramer trong dung dịch: Nghiên cứu động lực học chuyên sâu.
  3. Phân tích kết cấu tấm được gia cường bằng graphene platelets.
  4. Giới thiệu về mô hình vỏ điện tử và hàm mật độ trạng thái.

Hội thảo được trình bày bởi các thành viên Phòng thí nghiệm vật lý sinh học lý thuyết và tính toán (Lab TCB), Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán (DCM); và Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán (ComChem) thuộc TDTU. Cụ thể:

TS. Nguyễn Trung Hải, thành viên Lab TCB, trình bày về các phương pháp tính năng lượng tự do liên kết dựa trên Lý thuyết phối tử không tường minh. TS. Nguyễn Trung Hải là tác giả của hơn 20 bài báo ISI (h-index 10), trong đó có những công bố tiêu biểu trên các tạp chí: Proceedings of the National Academy of Sciences (Impact factor 9.5), Journal of chemical theory and computation (Impact factor 5.4), và Chemistry–A European Journal (Impact factor 5.1). TS. Hải là một trong những chuyên gia hàng đầu của TDTU về nghiên cứu các phương pháp tính toán ái lực liên kết tự do của các hệ sinh học.

TS. Ngô Sơn Tùng, Trưởng Lab TCB, trình bày về cấu trúc hình S của Aβ11-42 tetramer. TS. Ngô Sơn Tùng là tác giả của hơn 30 bài báo ISI (h-index 11); trong đó có một số công bố tiêu biểu trên các tạp chí hàng đầu trong chuyên ngành như: Coordination Chemistry Reviews (Impact factor: 14.5), Journal of Biological Chemistry (Impact factor: 4.2), và Journal of Physical Chemistry B (Impact factor: 3.2).

TS. Thái Hoàng Chiến, thành viên Nhóm DCM trình bày về Lý thuyết độ dốc biến dạng cho phân tích kết cấu vi mô. TS. Chiến là tác giả của hơn 50 bài báo ISI (h-index 25), trong đó có những công bố tiêu biểu trên các tạp chí: Composites Part B: Engineering (Impact factor 6.8), Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (Impact factor 4.8); và Composite Structure (Impact factor 4.8). Với hơn 2.000 trích dẫn trong 8 năm nghiên cứu, TS. Chiến là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cơ học tính toán của TDTU.

TS. Nguyễn Minh Tâm, thành viên Nhóm ComChem, đồng thời là Giáo sư trợ lý tại TDTU, trình bày về mô hình vỏ điện tử và hàm mật độ trạng thái. TS. Tâm là tác giả của gần 40 bài báo ISI (h-index 13); trong đó có những công bố tiêu biểu trên các tạp chí: Chemistry–A European Journal (Impact factor 5.2), Journal of Physical Chemistry C (Impact factor 4.5), và Scientific Report (Impact factor 4.2). TS. Tâm là một trong những chuyên gia trẻ hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học vật liệu của TDTU.

Thời gian: từ 14:00 đến 16:00 ngày 12/7/2019.

Địa điểm: Phòng họp Khán đài A, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh và tiếng Việt.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học, quý thày cô và các anh chị sinh viên quan tâm các chủ đề trên cùng đến tham dự và thảo luận. Đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước ngày 10/7/2019 (Điện thoại: 028 37755037, Email: doanthithanhthao@tdtu.edu.vn).