Skip to main content

CÁC KHOA

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn
Phát triển toàn diện về trí lực, tâm lực, năng lực và xây dựng một nền khoa học hiện đại.
Khoa Kỹ thuật công trình
Các phòng thí nghiệm được trang bị các máy móc hiện đại và đầy đủ.
Khoa Lao động và Công đoàn
Lĩnh vực hấp dẫn liên quan đến quản trị nguồn nhân lực, công đoàn, kinh tế lao động.
Khoa Luật
Đội ngũ giảng viên đến từ các cơ sở đào tạo lớn với nhiều chuyên gia, Luật sư có uy tín trong và ngoài nước.
Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Khoa có ngành Bảo hộ Lao động, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường được TDTU sáng lập.
Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Cung cấp nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực Mỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển.