Skip to main content

CÁC KHOA

Khoa Công nghệ thông tin
Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ, tin học.
Khoa Dược
Mục tiêu đào tạo dược sĩ có đủ tài, đủ tâm và nhiệt huyết để phục vụ cho sự cống hiến cho ngành dược Việt Nam.
Khoa Điện - Điện tử
Khoa phát triển mạnh mẽ về công nghệ năng lượng, công nghệ điện tử trong suốt thời gian qua.
Khoa Kế toán
Đào tạo sinh viên kiến thức về lĩnh vực kế toán, kỹ năng, đạo đức cùng với phòng học chuyên môn hiện đại.
Khoa Khoa học thể thao
Khoa là nơi đào tạo chuyên ngành Kinh doanh Thể thao và Tổ chức sự kiện; Quản trị kinh doanh Golf...
Khoa Khoa học ứng dụng
Khoa có lực lượng nhân sự khá mạnh, cơ sở vật chất, phòng thực hành hiện đại.