Skip to main content

Khoa Dược ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn AIKYA
Ngày 25/11/2021, Khoa Dược - Đại học Tôn Đức Thắng và Tập đoàn AIKYA đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác với hệ thống nhà thuốc Long Châu
Hai bên sẽ xây dựng và triển khai các chương trình kiến tập, thực tập và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên.
tdtu
Khoa Dược hợp tác với chuỗi nhà thuốc An Khang
Theo nội dung thoả thuận, hai bên sẽ triển khai chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu, phối hợp tổ chức hoạt động tập sự nghề nghiệp...
tdtu
Khoa Dược Đại học Tôn Đức Thắng: 5 năm hình thành và phát triển
Ngày 23/11/2020 tại Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Dược đã tổ chức Gala kỷ niệm 5 năm hình thành, phát triển.
Subscribe to Khoa Dược