Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 (tháng 04/2022)

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 (tháng 04/2022) như sau:

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với 02 (hai) ứng viên (danh sách đính kèm);

Các ứng viên trúng tuyển phải đến làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc trong thời gian 45 ngày kể từ ngày trúng tuyển.

Trân trọng. 

Từ khóa