Skip to main content

Thành lập Chi hội hữu nghị Việt – Anh tại Đại học Tôn Đức Thắng
Chi hội hữu nghị Việt - Anh thành lập tại Đại học Tôn Đức Thắng sẽ giúp phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.
Subscribe to Chi hội hữu nghị Việt – Anh