Liên hệ

Trụ sở chính

Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 755 035; Fax: (028) 37 755 055
Email: tonducthanguniversity@tdtu.edu.vn
Website:  https://tdtu.edu.vn

 

Tuyển sinh đại học

Phòng A0005 - Nhà A
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 755 051; (028) 37 755 052 | Fax: (028) 37 755 055
Hotline: 19002024
Email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn
Website: https://admission.tdtu.edu.vn

 

Tuyển sinh sau đại học

Phòng B002 - Nhà B
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 755 059
Email: tssdh@tdtu.edu.vn
Website: https://grad.tdtu.edu.vn

 

Tuyển dụng

Phòng A0009, Nhà A
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 377 55 035
Email: tuyendung@tdtu.edu.vn

 

Truyền thông - Báo chí

Khu vực khán đài B3-4
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 377 60 661
Email: cpr@tdtu.edu.vn

 

Khoa học - Công nghệ

Phòng A0903, Nhà A
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 377 55 037
Email: demasted@tdtu.edu.vn
Website: https://science.tdtu.edu.vn

 

Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Phòng A0302 - Nhà A
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 75 50 42
Email: dtqa@tdtu.edu.vn
Webpage: https://tdtu.edu.vn/don-vi/phong-ban/phong-khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong

 

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ người học

Phòng E0001, Nhà E
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 22 477 215
Email: tuvanhocduong@tdtu.edu.vn
Website: https://tuvanhocduong.tdtu.edu.vn

 

Hợp tác doanh nghiệp và Cựu sinh viên

Phòng C0003, Nhà C
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 76 10 42
Email: htdn@tdtu.edu.vn
Website: https://ceca.tdtu.edu.vn

 

Phân hiệu tại tỉnh Khánh Hòa

22 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3 837 485
Fax: (0258) 3 835 047
Email: khanhhoa@tdtu.edu.vn
Website: https://khanhhoa.tdtu.edu.vn

 

Cơ sở Bảo Lộc

Đường Nguyễn Tuân, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0780) 3 590 924
Fax: (0780) 3 590 481
Email: baoloc@tdtu.edu.vn
Website: https://baoloc.tdtu.edu.vn