LIÊN HỆ

Trụ sở chính

Địa chỉ: số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 755 035; Fax: (028) 37 755 055
Email: tonducthanguniversity@tdtu.edu.vn
Website:  https://tdtu.edu.vn

 

Tuyển sinh đại học

Phòng A0005 - Nhà A
Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 755 051; (028) 37 755 052 | Fax: (028) 37 755 055
Hotline: 19002024
Email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn
Website: https://admission.tdtu.edu.vn

 

Tuyển sinh sau đại học

Phòng B002 - Nhà B
Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 755 059
Email: tssdh@tdtu.edu.vn
Website: https://grad.tdtu.edu.vn

 

Tuyển sinh cao đẳng thực hành

Số 98, đường Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3840 5790; (028) 3840 5791; (028) 3840 7478
Hotline: 0909 455 477
Email: tuyensinhcaodang@tdtu.edu.vn
Website: https://college.tdtu.edu.vn

 

Tư vấn và hỗ trợ sinh viên

Phòng E0001, Nhà E
Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 22 477 215
Email: tuvanhocduong@tdtu.edu.vn
Website: http://tuvanhocduong.tdt.edu.vn

 

Hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên

Phòng C0003, Nhà C
Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 76 10 42
Email: htdn@tdtu.edu.vn
Website: https://ceca.tdtu.edu.vn

 

Khoa học - Công nghệ

Phòng A0903, Nhà A
Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 377 55 037
Email: demasted@tdtu.edu.vn
Website: https://science.tdtu.edu.vn

 

Truyền thông - Báo chí

Khu vực khán đài B3-4
Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 377 60 661
Email: cpr@tdtu.edu.vn

 

Tuyển dụng

Phòng A0009, Nhà A
Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 377 55 035
Email: phongtchc@tdtu.edu.vn

 

Phân hiệu Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 22, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3 837 485
Fax: (0258) 3 835 047
Email: khanhhoa@tdtu.edu.vn
Website: https://khanhhoa.tdtu.edu.vn

 

Cơ sở Bảo Lộc

Địa chỉ: đường Nguyễn Tuân, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0780) 3 590 924
Fax: (0780) 3 590 481
Email: baoloc@tdtu.edu.vn
Website: https://baoloc.tdtu.edu.vn/

 

Cơ sở Cà Mau

Địa chỉ: đường Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3590 924
Fax: (0290) 3590 481