Mẫu văn bằng tốt nghiệp

 

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 863/TĐT-QĐ ngày 26/5/2020 về việc ban hành Quy định về cấp và quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TĐT ngày 11/01/2022 về việc phê duyệt mẫu văn bằng tốt nghiệp bậc Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ;

Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố các mẫu văn bằng: bằng Cử nhân, bằng Kỹ sư, bằng Kiến trúc sư, bằng Dược sĩ, bằng Thạc sĩ và bằng Tiến sĩ. Các mẫu văn bằng sau có hiệu lực từ 11 tháng 01 năm 2022.

tdtu
Bằng Cử nhân
tdtu
Bằng Kỹ sư
tdtu
Bằng Kiến trúc sư
tdtu
Bằng Dược sĩ
tdtu
Bằng Thạc sĩ
tdtu
Bằng Tiến sĩ