Mẫu bản sao văn bằng tốt nghiệp

 

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 863/TĐT-QĐ ngày 26/5/2020 về việc ban hành Quy định về cấp và quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TĐT ngày 11/01/2022 về việc phê duyệt mẫu văn bằng tốt nghiệp bậc Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ;

Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố mẫu bản sao văn bằng: bản sao bằng Cử nhân, bản sao bằng Kỹ sư, bản sao bằng Kiến trúc sư, bản sao bằng Dược sĩ, bản sao bằng Thạc sĩ và bản sao bằng Tiến sĩ. Các mẫu bản sao văn bằng sau có hiệu lực từ 11 tháng 01 năm 2022.

tdtu
Bản sao bằng Cử nhân
tdtu
Bản sao bằng Kỹ sư
tdtu
Bản sao bằng Kiến trúc sư
tdtu
Bản sao bằng Dược sĩ
tdtu
Bản sao bằng Thạc sĩ
tdtu
Bản sao bằng Tiến sĩ