Ban Truyền thông
& Quan hệ công chúng

tdtu

Chức năng

 

Quản trị và quảng bá thương hiệu TDTU.

Đầu mối thực hiện các hoạt động, sản phẩm truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông tuyển sinh và truyền thông nội bộ.

Phát triển đội ngũ truyền thông TDTU.

Nhiệm vụ chi tiết  
 

"Nỗ lực thôi chưa đủ.

Làm tốt công việc thôi chưa đủ.

Để thành công, bạn cần học cách

thật sự giao tiếp với người khác."

- John C. Maxwell

 

tdtu
TS. Nghiêm Quý Hào
Phụ trách ban

Tiếp nhận, chỉ đạo và phê duyệt toàn bộ hoạt động của Ban

 

"Nỗ lực thôi chưa đủ.

Làm tốt công việc thôi chưa đủ.

Để thành công, bạn cần học cách

thật sự giao tiếp với người khác."

- John C. Maxwell

 

tdtu
ThS. Nguyễn Vũ Huyền Châu
Phó trưởng ban

Quản trị thương hiệu, kế hoạch và dự án, truyền thông tuyển sinh

tdtu
Nguyễn Đoan Thục Trâm
Chuyên viên truyền thông

Thư ký, sản xuất nội dung, truyền thông báo chí

Tiền Công Hậu
Nhân viên truyền thông

Sản xuất sản phẩm thiết kế đồ họa và quản lý hệ thống hiển thị nội bộ

 
Huỳnh Thị Ngọc Vy
Nhân viên truyền thông

Sản xuất nội dung, Quản trị mạng xã hội và website

Ngọ Duy Khánh
Nhân viên truyền thông

Thư ký, Sản xuất nội dung website

 

 

Thông tin liên hệ:
Văn phòng Khán đài B3-B4, Sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng - 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 377 60 661. Email: cpr@tdtu.edu.vn