Thông báo về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học

Với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý, hướng tới sự phát triển bền vững, thực chất và phù hợp chuẩn mực quốc tế, Trường Đại học Tôn Đức Thắng triển khai chính sách thu hút nguồn nhân lực cụ thể như sau:

1/Đối tượng thu hút: các nhóm nhân sự bao gồm: (i) giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thuộc các ngành phù hợp với nhu cầu đào tạo của Trường; (ii) chuyên gia, nhà khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên có khả năng nghiên cứu khoa học; (iii) nhóm nhân sự để thực hiện công tác quản lý theo Đề án vị trí việc làm của Trường (bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý chuyên môn).

2/Chính sách thu hút: Ngoài thu nhập và các chế độ theo quy định hiện hành của Trường, người thuộc đối tượng thu hút nêu trên sau khi tuyển dụng sẽ được hưởng thêm các các ưu đãi khác, bao gồm:

-Giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học uy tín được ưu tiên xem xét bố trí phòng làm việc, hỗ trợ chỗ ở tại nhà công vụ của Trường.

-Được hưởng phụ cấp tăng thêm lên đến 30 triệu đồng/tháng đối với giáo sư, 20 triệu đồng/tháng đối với phó giáo sư và 10 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ liên tục trong 24 tháng kể từ ngày về công tác tại Trường.

-Chuyên gia, nhà khoa học là nghiên cứu viên, trợ lý nghiên cứu viên cơ hữu của Trường được hưởng phụ cấp học hàm, học vị với mức 8 triệu đồng/tháng đối với giáo sư, 6 triệu đồng/tháng đối với phó giáo sư và 3,5 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ.

-Đặc biệt, Trường có chính sách ưu đãi đối với các nhà khoa học có số trích dẫn cao làm việc cơ hữu tại Trường cụ thể như sau:

Bảng tính Phụ cấp trích dẫn theo số lượng trích dẫn (tính trên WoS)

 

Số lượng trích dẫn (theo Web of Science)

Mức phụ cấp (VND/tháng)

1

> 8.000

10.000.000

2

4.000 - 8.000

8.000.000

3

2.000 - 3.999

7.000.000

4

1.500 - 1.999

6.000.000

5

1.000 - 1.499

5.000.000

6

700 - 999

4.000.000

7

500 - 699

3.000.000

-Nhà khoa học là giảng viên có đăng ký nghiên cứu cũng được hưởng các mức ưu đãi ngoài lương hàng tháng, với mức thù lao cho mỗi công bố khoa học lên tới 360 triệu đồng.

Để có thêm thông tin chi tiết, ứng viên vui lòng liên hệ:

-Bộ phận tuyển dụng, Phòng Tổ chức hành chính (A009); Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 377 55 035; Email: tuyendung@tdtu.edu.vn

-Phòng Quản lý Phát triển khoa học công nghệ (A0903); Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 377 55 037; Email: demasted@tdtu.edu.vn