Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2022

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng năm 2022 như sau:

  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng đợt tháng 5 năm 2022 đối với 03 (ba) ứng viên (danh sách đính kèm);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 3 năm 2022 đối với 01 (một) ứng viên (danh sách đính kèm);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 4 năm 2022 đối với 05 (năm) ứng viên (danh sách đính kèm);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 1 năm 2022 (đợt tháng 5/2022) đối với 12 (mười hai) ứng viên (danh sách đính kèm);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 1 năm 2022 (đợt tháng 6/2022) đối với 10 (mười) ứng viên (danh sách đính kèm);

Các ứng viên trúng tuyển phải đến làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc trong thời gian 45 ngày kể từ ngày trúng tuyển.

Trân trọng. 

Từ khóa