Trợ lý nghiên cứu viên - Khoa Dược

Ví trí tuyển dụng: Trợ lý nghiên cứu viên

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Dược

Số lượng: 01 Trợ lý nghiên cứu viên

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

Căn cứ theo tiêu chuẩn ở mục 2.1.1.2

Có chính sách thu hút đặc biệt cho ứng viên TS, PGS, GS.

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.