Giảng viên - Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

Ví trí tuyển dụng: Giảng viên

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

Số lượng: 02 Giảng viên

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

1. Ngành Bảo hộ lao động:

- Yêu cầu: Giáo sư/Phó giáo sư/Tiến sĩ/Thạc sĩ.

- Ưu tiên tuyển dụng ứng viên tốt nghiệp đúng chuyên ngành và ngành gần (Cơ khí, Điện, Y tế cộng đồng) tại các trường đại học trong và ngoài nước.

2. Ngành Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hạ tầng đô thị và ngành gần (Kỹ thuật hóa học):

- Yêu cầu: Giáo sư/Phó giáo sư/Tiến sĩ/Thạc sĩ.

- Kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu tối thiểu 02 năm làm việc đúng chuyên ngành tại các cơ quan/trường đại học/viện nghiên cứu.

- Khả năng nghiên cứu độc lập, có công bố quốc tế ít nhất 01 năm/bài tác giả chính (tính đến thời điểm hiện tại).

- Có khả năng thực hiện các đề tài/dự án chuyển giao công nghệ với đối tác trong và ngoài nước.

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.