Giảng viên - Khoa Công nghệ thông tin

Ví trí tuyển dụng: Giảng viên

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Công nghệ thông tin

Số lượng: 05 Giảng viên, 03 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

Hạn nộp: 24/07/2024

Mô tả công việc, yêu cầu:

- Giảng dạy đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học.

- Trình độ Thạc sĩ trở lên (ứng viên người nước ngoài phải có học vị Tiến sĩ) chuyên ngành Toán - Tin học, Công nghệ thông tin.

- Có năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Ưu tiên ứng viên có thể giảng dạy bằng tiếng Anh.

- Có chính sách thu hút đặc biệt cho ứng viên Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư.

- Chuẩn mực, yêu nghề, có thể gắn bó lâu dài.

 

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc (khối giảng dạy, khối nghiên cứu, khối hành chính): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/07/2024

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.