Chuyên viên Văn phòng Ban Giám hiệu

Ví trí tuyển dụng: Chuyên viên

Đơn vị tuyển dụng: Văn phòng Ban Giám hiệu

Số lượng: 01 Chuyên viên

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

1. Mô tả công việc:

- Hỗ trợ Chánh Văn phòng trong công tác tham mưu, xây dựng các quy chế, quy định; thủ tục quy trình của Trường và các đơn vị.

- Phụ trách công tác đối ngoại, quốc tế, công tác thủ tục hậu cần cho các chuyến công tác nước ngoài của Ban Giám hiệu; công tác phối hợp, tổ chức các sự kiện quốc tế tại Trường.

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, giúp việc cho Ban Giám hiệu theo phân công của Chánh văn phòng.

- Chuẩn bị cho các cuộc họp như: thư mời, tài liệu họp, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phòng họp.

- Quản lý các loại hồ sơ lưu trữ, giấy tờ của Ban Giám hiệu theo phân công của Chánh Văn phòng.

- Hỗ trợ Chánh văn phòng thực hiện xử lý (nhận, trả lời, lưu chuyển) văn thư đến và đi, điện thoại, thư tín, fax, email.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm; sắp xếp và nhắc lịch công việc cho Ban Giám hiệu.

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám hiệu và Chánh Văn phòng phân công.

2. Yêu cầu công việc:

- Số lượng cần tuyển: 01 Nam, từ 24 đến 40 tuổi.

- Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Luật, Hành chính văn phòng, Lưu trữ văn thư, Thư ký văn phòng, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành thuộc khối Kinh tế - xã hội.

- Tiếng Anh: có chứng chỉ TOEIC 500 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương.

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

- Có năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá, phản biện, kỹ năng xây dựng mối quan hệ, ngoại giao tốt, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

- Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến các nội dung công việc nêu trên ít nhất trên 2 năm.

- Về phẩm chất đạo đức: cẩn thận, nhạy bén, tinh tế, trung thực.

- Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Anh giao tiếp, cựu sinh viên trường và ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục trình độ đại học.

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.