Tin tuyển dụng

 
Hạn nộp: 27/11/2023
Nghiên cứu viên - Khoa Tài chính - Ngân hàng
Chỉ tiêu: 3 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Chuyên viên - Ký túc xá
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Giảng viên - Khoa Lao động và Công đoàn
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Chuyên viên/Nhân viên kỹ thuật - Phân hiệu Khánh Hòa
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Giảng viên - Khoa Dược
Chỉ tiêu: 3 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Giáo viên - Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan
Chỉ tiêu: 8 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Chuyên viên - Phòng Tài chính
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Nghiên cứu viên - Khoa Kỹ thuật công trình
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Giảng viên - Khoa Kế toán
Chỉ tiêu: 11 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Chuyên viên - Phòng Công tác học sinh  - sinh viên
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Chuyên viên - Phòng Điện toán - Máy tính
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Nhân viên kỹ thuật - Cơ sở Bảo Lộc
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Giảng viên - Khoa Khoa học thể thao
Chỉ tiêu: 4 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Giảng viên - Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Giảng viên - Khoa Công nghệ thông tin
Chỉ tiêu: 14 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Giảng viên - Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Giảng viên - Khoa Kỹ thuật công trình
Chỉ tiêu: 4 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Nghiên cứu viên - Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Nghiên cứu viên - Khoa Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Giảng viên - Khoa Ngoại ngữ
Chỉ tiêu: 10 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Giảng viên - Khoa Dược
Chỉ tiêu: 3 nhân sự
Hạn nộp: 27/11/2023
Nghiên cứu viên - Khoa Tài chính - Ngân hàng
Chỉ tiêu: 3 nhân sự