Skip to main content
x

Số liệu tổng quan

 • Số cơ sở: 5
 • Tổng diện tích đất: 103 ha
 • Tổng số sinh viên: 20.000
 • Tổng số giảng viên, viên chức: 1.335
 • Số khoa: 16
 • Số ngành đại học: 38
 • Số ngành thạc sĩ: 13
 • Số ngành tiến sĩ: 16
 • Số nhóm nghiên cứu: 54
 • Số bằng sáng chế: 7
 • Số bài báo ISI/Scopus: 1.814
 • Số giáo sư, chuyên gia nước ngoài đã hợp tác, làm việc với Trường: 553
 • Số sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi văn hóa tại Trường: 2.287
 • Số trường đại học quốc tế có ký kết hợp tác với Trường: 131

 

TDTU - Những con số biết nói

 

TDTU-around_0.jpg