Viên chức hành chính - Phòng Sau đại học

Ví trí tuyển dụng: Viên chức hành chính

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Sau đại học

Số lượng: 01 Viên chức hành chính

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

- Thực hiện công tác tổ chức tuyển sinh Sau đại học.

- Quản lý các chương trình đào tạo, công tác học vụ, lập kế hoạch giảng dạy, xếp thời khóa biểu.

- Xử lý các loại đơn của học viên và nghiên cứu sinh.

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.