Phó trưởng Khoa/Trưởng bộ môn/Giảng viên - Khoa Quản trị kinh doanh

Ví trí tuyển dụng: Phó trưởng Khoa/Trưởng bộ môn/Giảng viên

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Quản trị kinh doanh

Số lượng: 01 Phó trưởng Khoa, 02 Trưởng bộ môn, 06 Giảng viên, 10 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

Hạn nộp: 24/07/2024

Mô tả công việc, yêu cầu:

1. Phó trưởng khoa

a/ Yêu cầu:

- Tốt nghiệp trình độ Tiến sĩ các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế …), ưu tiên ứng viên có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp nước ngoài tại các cơ sở có uy tín.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương.

- Có sức khoẻ tốt.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đại học trong đó có ít nhất 02 năm giữ chức vụ Phó trưởng Khoa trở lên, hoặc trưởng bộ môn được quy hoạch chức vụ Phó trưởng Khoa và tương đương.

- Có kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tốt.

- Hiểu biết tốt về các chính sách, quy định của Nhà nước về đào tạo bậc Đại học và Sau đại học.

- Hiểu biết về các mô hình đào tạo và quản lý đào tạo tiên tiến của nước ngoài.

- Kỹ năng/yêu cầu khác: Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và các ứng dụng, phần mềm phục vụ đào tạo, chuyên môn. Kỹ năng Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. Kỹ năng quản lý lãnh đạo, tổ chức sắp xếp công việc tốt.

b/Mô tả công việc:

Thực hiện các công việc theo quy chế hoạt động của Khoa, của Ban lãnh đạo khoa và Nhà trường phân công.

2. Trưởng bộ môn

a/ Yêu cầu:

- Trình độ từ Tiến sĩ trở lên các ngành/chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc: Quản trị kinh doanh, Quản trị chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử,… ưu tiên ứng viên có học hàm PGS trở lên.

- Có khả năng tham gia các nhóm phát triển các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Có khả năng nghiên cứu độc lập, hợp tác nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đại học, trong đó có ít nhất 02 năm giữ chức vụ quản lý từ Phó trưởng bộ môn trở lên.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp nước ngoài tại các cơ sở có uy tín.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương.

- Có sức khoẻ tốt.

- Hiểu biết tốt về các chính sách, quy định của Nhà nước về đào tạo bậc Đại học và Sau đại học.

- Hiểu biết về các mô hình đào tạo và quản lý đào tạo tiên tiến của nước ngoài.

- Kỹ năng/yêu cầu khác: Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và các ứng dụng, phần mềm phục vụ đào tạo, chuyên môn. Kỹ năng Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. Kỹ năng quản lý lãnh đạo, tổ chức sắp xếp công việc tốt.

b/ Mô tả công việc:

- Quản lý và giảng dạy các chuyên ngành thuộc bộ môn quản lý.

- Thực hiện các công việc theo quy chế hoạt động của Khoa, của Ban lãnh đạo khoa và Nhà trường phân công.

3. Giảng viên:

a/ Giảng viên bộ môn cơ sở:

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kinh tế học hoặc Kinh tế phát triển hoặc Tài chính.

- Số lượng: 03 Giảng viên.

- Công việc: Giảng dạy, nghiên cứu và hành chính.

- Các môn có nhu cầu tuyển dụng: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Tài chính trong kinh doanh, Quản lý dự án,…

- Ưu tiên: Tiến sĩ và những ứng viên có tiềm năng hoặc kinh nghiệm viết bài công bố quốc tế.

- Có kinh nghiệm thực tế tối thiểu 03 năm (liên quan đến vị trí ứng tuyển) và/hoặc có kinh

nghiệm giảng dạy.

b/ Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn:

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Nhà hàng khách sạn hoặc Quản trị kinh doanh.

- Số lượng: 03 Giảng viên.

- Công việc: giảng dạy, nghiên cứu và hành chính.

- Yêu cầu mỗi chuyên môn:

+ Chuyên môn Buồng phòng (Nghiệp vụ buồng phòng, Quản trị buồng phòng): Yêu cầu Thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm làm việc quản lý tại bộ phận buồng phòng tối thiểu 02 năm tại các khách sạn 4 sao trở lên hoặc có kinh nghiệm giảng dạy môn tương đương.

+ Chuyên môn Quản trị chất lượng dịch vụ: Yêu cầu Thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm làm việc quản lý tại bộ phận kiểm soát chất lượng dịch vụ nhà hàng khách sạn tối thiểu 02 năm tại các khách sạn 4 sao trở lên hoặc có 01 bài nghiên cứu Scopus trở lên hoặc có kinh nghiệm giảng dạy môn tương đương.

+ Chuyên môn Quản trị doanh thu: Yêu cầu Thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm làm việc Quản lý tại bộ phận kiểm soát doanh thu tối thiểu 02 năm tại các khách sạn 4 sao trở lên hoặc có kinh nghiệm giảng dạy môn tương đương.

c/ Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế:

- Số lượng: 04 Giảng viên bao gồm:

+ 01 giảng viên giảng dạy các môn liên quan đến Kinh doanh thương mại.

+ 02 giảng viên giảng dạy các môn học Quản trị vận hành, quản trị chuỗi cung ứng (Anh), giao nhận vận tải quốc tế (Anh), nghiệp vụ hải quan (Anh).

+ 01 giảng viên giảng dạy học phần Hệ thống thông tin trong kinh doanh.

- Công việc: Giảng dạy, nghiên cứu và hành chính.

- Kinh nghiệm: Đã tham gia giảng dạy ít nhất 01 năm. Có kinh nghiệm thực tế là một lợi thế.

- Yêu cầu bằng cấp: Trình độ từ Thạc sĩ trở lên, đúng ngành hoặc ngành gần, ưu tiên ứng viên có học vị Tiến sĩ.

d/ Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực:

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên.

- Số lượng: 03 Giảng viên.

- Công việc: Giảng dạy, nghiên cứu và hành chính. Các môn giảng dạy: các môn chuyên

ngành (tiếng Anh, tiếng Việt): Tiền lương, Tuyển chọn nguồn nhân lực, Đào tạo và phát triển, Quản trị nguồn nhân lực quốc tế, Quan hệ lao động,...

- Yêu cầu:

+ Học vị Thạc sĩ/Tiến sĩ.

+ Bằng Quản trị kinh doanh hoặc Quản trị nguồn nhân lực.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm thực tế (Tối thiểu 01 năm làm việc tại vị trí công việc liên quan đến môn giảng).

+ Có khả năng và yêu thích nghiên cứu khoa học.

e/ Giảng viên bộ môn Marketing:

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Marketing hoặc Truyền thông hoặc Quản trị kinh

doanh.

- Số lượng: 03 Giảng viên (Học vị Thạc sĩ/Tiến sĩ).

- Công việc: Giảng dạy, nghiên cứu và hành chính. Các môn giảng dạy: Tiếp thị B2B, Quản trị bán lẻ, Quản trị quan hệ khách hàng (CRM), Giá cả, Kênh tiếp thị.

- Yêu cầu:

+ Ưu tiên: Tiến sĩ và những ứng viên có tiềm năng hoặc kinh nghiệm viết bài công bố quốc tế.

+ Có kinh nghiệm thực tế tối thiểu 03 năm liên quan đến vị trí ứng tuyển và/hoặc có kinh nghiệm giảng dạy.

* Yêu cầu chung cho tất cả các giảng viên của các bộ môn:

- Tiếng Anh IELTS >= 6.5 ( không có kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương.

- Tin học văn phòng thành thạo.

 

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc (khối giảng dạy, khối nghiên cứu, khối hành chính): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/07/2024

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.