Nghiên cứu viên/Trợ lý Nghiên cứu viên - Viện Công nghệ tiên tiến

Ví trí tuyển dụng: Nghiên cứu viên/Trợ lý Nghiên cứu viên

Đơn vị tuyển dụng: Viện Công nghệ tiên tiến

Số lượng: 06 Nghiên cứu viên/Trợ lý Nghiên cứu viên

Hạn nộp: 24/07/2024

Mô tả công việc, yêu cầu:

Căn cứ theo tiêu chuẩn ở mục 2.1.1.2 và mục 2.1.1.3

Có chính sách thu hút đặc biệt cho ứng viên TS, PGS, GS.

 

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc (khối giảng dạy, khối nghiên cứu, khối hành chính): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/07/2024

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.