Giáo viên - Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

Ví trí tuyển dụng: Giáo viên

Đơn vị tuyển dụng: Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

Số lượng: 08 Giáo viên

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

1. Giáo viên người Việt Nam:

+ Giáo viên chủ nhiệm:

* Yêu cầu công việc: Cử nhân sư phạm/Thạc sĩ giáo dục, có kinh nghiệm giảng dạy và chủ nhiệm, có chứng chỉ sư phạm.

* Mô tả công việc:

- Giảng dạy các môn bằng tiếng Việt, hỗ trợ học tập các môn bằng tiếng Anh cho học sinh.

- Phụ trách các câu lạc bộ theo năng lực.

- Dạy thay cho giáo viên khác khi được yêu cầu.

- Thực hiện các sự kiện cho học sinh, giáo viên và phụ huynh trong năm học.

- Hỗ trợ các hoạt động tuyển sinh của Nhà trường.

- Quản lý và hướng dẫn công việc cho các trợ giảng .

- Hợp tác với giáo viên giáo dục đặc biệt để hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt.

+ Giáo viên bộ môn:

* Yêu cầu công việc: Bằng cử nhân trở lên trong ngành Sư phạm/Giảng dạy theo vị trí môn học ứng tuyển, có chứng chỉ sư phạm.

* Mô tả công việc:

- Giảng dạy các môn bằng tiếng Việt, tiếng Anh.

- Làm giáo viên chủ nhiệm nếu có phân công.

- Phụ trách các câu lạc bộ theo năng lực.

- Dạy thay cho giáo viên khác khi được yêu cầu.

- Thực hiện các sự kiện cho học sinh, giáo viên và phụ huynh trong năm học.

- Hỗ trợ các hoạt động tuyển sinh của nhà trường.

- Quản lý và hướng dẫn công việc cho các trợ giảng .

- Hợp tác với giáo viên giáo dục đặc biệt để hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt.

2. Giáo viên người nước ngoài: 

* Yêu cầu công việc: Bằng cử nhân trở lên trong ngành Sư phạm/Giảng dạy theo vị trí môn học ứng tuyển, có chứng chỉ sư phạm.

Ưu tiên: Ứng viên là người nói tiếng Anh bản ngữ, tốt nghiệp các chương trình đào tạo bằng

tiếng Anh, tốt nghiệp từ các trường đại học của các quốc gia phát triển.

* Mô tả công việc:

- Giảng dạy hỗ trợ học tập các môn bằng tiếng Anh cho học sinh.

- Làm giáo viên chủ nhiệm nếu có phân công.

- Phụ trách các câu lạc bộ theo năng lực.

- Dạy thay cho giáo viên khác khi được yêu cầu.

- Thực hiện các sự kiện cho học sinh, giáo viên và phụ huynh trong năm học.

- Hỗ trợ các hoạt động tuyển sinh của Nhà trường.

- Quản lý và hướng dẫn công việc cho các trợ giảng .

- Hợp tác với giáo viên giáo dục đặc biệt để hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt.

3. Trợ giảng

* Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm hoặc chuyên ngành tiếng Anh.

- Chứng chỉ tiếng Anh: Có chứng chỉ TOEIC 500/IELTS 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (người học đại học, học cao học, làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài mà luận văn, luận án viết bằng tiếng Anh thì được miễn chứng chỉ tiếng Anh nói trên).

- Khả năng giao tiếp tốt với trẻ tiểu học.

- Ưu tiên: Ứng viên đã từng tham gia các hoạt động cộng đồng trong thời gian học, kể cả tiếp xúc trực tiếp với trẻ em, đã từng tham gia các hoạt động giảng dạy dưới nhiều hình thức khác nhau như tình nguyện, dạy kèm tại nhà, Trợ giảng,...

* Mô tả công việc:

- Hỗ trợ giáo viên tổ chức các hoạt động học tập dựa trên nhu cầu của giáo viên và tư vấn.

- Chuẩn bị phòng học cho việc học có mục đích dựa trên nhu cầu và lời khuyên của giáo viên.

- Chuẩn bị tài liệu học tập dựa trên yêu cầu của giáo viên.

- Đồng lập kế hoạch các hoạt động học tập phù hợp với kế hoạch của giáo viên.

- Đồng giảng dạy các hoạt động học tập với giáo viên phù hợp với kế hoạch của giáo viên.

- Hỗ trợ giáo viên với các hoạt động ngoại khóa, lên kế hoạch bài học và chuẩn bị lớp học phù hợp, các vấn đề kỷ luật, hướng dẫn và động viên học sinh, báo cáo sự tiến bộ và thành tích của học sinh cho giáo viên.

- Giám sát nghỉ, kỳ thi, giờ ăn trưa.

- Làm việc với một nhóm nhỏ học sinh, học sinh cá biệt.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.