Giảng viên - Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo

Ví trí tuyển dụng: Giảng viên

Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo

Số lượng: 04 Giảng viên Việt Nam, 05 Giảng viên nước ngoài

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

1. Giảng viên Việt Nam:

* Yêu cầu công việc:

- Có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng, Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh;

- Có một trong các chứng chỉ sau (còn hiệu lực): IELTS 7.0+; TOEFL PBT 243+/TOEFL CBT 600+/TOEFT iBT 90+; TOEIC 850+, hoặc tương đương;

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy trình độ Đại học từ 03 năm trở lên.

* Mô tả công việc:

- Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu giảng dạy, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy IELTS, quy chế thi, kiểm tra, đánh giá, mục tiêu và yêu cầu của cấp độ giảng dạy được phân công đảm nhiệm, nắm bắt khả năng, kiến thức của học viên.

- Xây dựng bài giảng, thiết kế học liệu cần thiết phục vụ cho giảng dạy.

- Điểm danh sinh viên trong giờ lên lớp; thực hiện đúng các quy định của Trường để bảo đảm sinh viên lớp mình giảng dạy phải đi học chuyên cần.

- Hướng dẫn người học tham gia đánh giá hoạt động dạy học, thường xuyên cập nhật thông tin từ người học, từ xã hội để xử lý, bổ sung, hoàn chỉnh phương pháp, nội dung giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

- Học tập, bồi dưỡng để liên tục nâng cao trình độ, phương pháp giảng dạy theo quy định.

- Tham gia các hoạt động tự nguyện khác do Trung tâm và Nhà trường tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch dạy học, đề cương bài giảng, thiết kế học liệu cần thiết phục vụ cho giảng dạy theo cấp độ được phân công.

-Tham gia biên soạn ngân hàng đề thi và thực hiện quá trình đánh giá kết quả học tập của người học theo quy định Nhà trường.

- Biên soạn tài liệu để phục vụ công tác giảng dạy.

- Dự giờ và tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên khác; tham gia xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, kế hoạch học tập.

- Tham gia các hoạt động quảng bá tuyển sinh, tham gia coi thi tuyển sinh hàng năm; coi thi tốt nghiệp, thi học kỳ do Nhà trường tổ chức (nếu có).

- Tham gia trực tại Trung tâm để tiếp và hướng dẫn người học những vấn đề liên quan đến việc học, cách cải thiện hiệu quả học tập tiếng Anh.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên; các hoạt động bổ sung kiến thức,... mà Trung tâm có kế hoạch.

- Những công việc khác do Trưởng đơn vị phân công (nếu có).

2. Giảng viên người Nước ngoài:

* Yêu cầu công việc:

- Giảng viên là người bản ngữ (Anh, Úc, Hoa Kỳ,…): Thạc sĩ trở lên và có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TESOL; TEFL; CELTA; DELTA,…).

- Giảng viên là người nước ngoài thỏa mãn một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Thạc sĩ Sư phạm tiếng Anh trở lên.

+ Thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh trở lên và có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TESOL; TEFL;

CELTA; DELTA,…).

+ Thạc sĩ trở lên, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 7.0 trở lên và chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TESOL; TEFL; CELTA; DELTA,…).

+ Giảng viên có ít nhất 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Đại học.

* Mô tả công việc:

- Giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên, học viên tại Trung tâm.

- Phát triển học liệu, xây dựng bài giảng video.

- Đọc proofreading văn bản dịch thuật sang tiếng Anh cho Trung tâm.

- Điều phối chương trình tiếng Anh học thuật của Trung tâm.

- Hỗ trợ các hoạt động của câu lạc bộ Trung tâm và các hoạt động quốc tế hóa của trường.

- Những công việc khác do Trưởng đơn vị phân công (nếu có).

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.