Giảng viên - Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa

Ví trí tuyển dụng: Giảng viên

Đơn vị tuyển dụng: Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa

Số lượng: 02 Giảng viên

Hạn nộp: 24/07/2024

Mô tả công việc, yêu cầu:

1. Giảng viên ngành Thiết kế đồ họa:

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng.

- Số lượng: 01 Giảng viên.

- Công việc: giảng dạy, nghiên cứu và hành chính.

- Tham gia giảng dạy các môn thuộc chương trình đào tạo của ngành Thiết kế đồ họa: Phương pháp thiết kế, Kỹ thuật in,…

2. Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn:

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Nhà hàng khách sạn hoặc Quản trị kinh doanh.

- Số lượng: 01 Giảng viên.

- Công việc: giảng dạy, nghiên cứu và hành chính.

* Yêu cầu mỗi chuyên môn:

+ Chuyên môn Buồng phòng (Nghiệp vụ buồng phòng, Quản trị buồng phòng): Yêu cầu Thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm làm việc quản lý tại bộ phận buồng phòng tối thiểu 02 năm tại các khách sạn 4 sao trở lên hoặc có kinh nghiệm giảng dạy môn tương đương.

+ Chuyên môn Quản trị chất lượng dịch vụ: Yêu cầu Thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm làm việc quản lý tại bộ phận kiểm soát chất lượng dịch vụ nhà hàng khách sạn tối thiểu 02 năm tại các khách sạn 4 sao trở lên hoặc có 01 bài nghiên cứu Scopus trở lên hoặc có kinh nghiệm giảng dạy môn tương đương.

+ Chuyên môn Quản trị doanh thu: Yêu cầu Thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm làm việc quản lý tại bộ phận kiểm soát doanh thu tối thiểu 02 năm tại các khách sạn 4 sao trở lên hoặc có kinh nghiệm giảng dạy môn tương đương.

 

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc (khối giảng dạy, khối nghiên cứu, khối hành chính): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/07/2024

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.