Giảng viên - Khoa Mỹ thuật công nghiệp

Ví trí tuyển dụng: Giảng viên

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Mỹ thuật công nghiệp

Số lượng: 05 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

1. Giảng viên ngành Thiết kế đồ họa: giảng dạy các môn thuộc Chương trình đào tạo của ngành Thiết kế đồ họa: Phương pháp thiết kế, Kỹ thuật in,...

- Có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng.

2. Giảng viên ngành Thiết kế thời trang: giảng dạy các môn thuộc Chương trình đào tạo của ngành Thiết kế Thời trang: Phương pháp thiết kế, Phương pháp sáng tạo, Thiết kế rập - Gerber, Lectra, Quản trị kinh doanh thời trang,...

- Có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Thiết kế thời trang, Mỹ thuật ứng dụng.

- Có khả năng hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Thiết kế thời trang và liên kết các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thời trang và may mặc.

3. Giảng viên Thiết kế công nghiệp: giảng dạy các môn thuộc Chương trình đào tạo của ngành Thiết kế công nghiệp: Phương pháp thiết kế, triển khai thiết kế và các đồ án chuyên ngành,…

- Có trình độ Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng, Thiết kế công nghiệp.

- Có khả năng thiết kế các sản phẩm công nghiệp, kỹ năng vẽ tay và vẽ máy; am hiểu về kỹ thuật, vật liệu với chuyên ngành thiết kế công nghiệp như gỗ, gốm, composite,…; có khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực Thiết kế công nghiệp.

- Tham gia thực hiện các mục tiêu của Khoa và Nhà trường được phân bổ bởi lãnh đạo Khoa.

4. Giảng viên Thiết kế nội thất: giảng dạy các môn thuộc chương trình đào tạo của ngành Thiết kế nội thất: các môn Đồ án chuyên ngành Thiết kế nội thất, Triển khai 2D, Diễn hoạ 3D máy tính, Kỹ năng vẽ tay, vẽ phối cảnh, vẽ kiến trúc,…

- Có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Thiết kế nội thất, Mỹ thuật ứng dụng, ngành tương tự trong thiết kế mỹ thuật.

- Có khả năng liên kết doanh nghiệp ngành Thiết kế nội thất, liên kết các trường trong và ngoài nước, khả năng nghiên cứu khoa học ứng dụng.

- Tham gia thực hiện mục tiêu của Khoa và Nhà Trường được phân bổ bởi lãnh đạo Khoa.

5. Giảng viên Bộ môn kỹ năng chuyên ngành: giảng dạy các môn cơ sở ngành thuộc kiến thức kỹ thuật và kỹ năng công nghệ thông tin cho 04 chương trình đào tạo: Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất.

- Có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành trở lên.

6. Giảng viên bộ môn Mỹ thuật cơ bản: giảng dạy các môn: Hình họa, Chuyên đề nhập môn, Nghiên cứu thiên nhiên, Lịch sử Mỹ thuật, Lịch sử Design, Nguyên lý thị giác nâng cao 1, Nguyên Lý thị giác nâng cao 2..

- Có trình độ thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, Lý luận lịch sử mỹ thuật,…

7. Vị trí Tiến sĩ

- 01 Tiến sĩ tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (hoặc ngành gần).

- 01 Tiến sĩ tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật (hoặc ngành gần).

* Các giảng viên phải có kinh nghiệm trong giảng dạy và chuyển giao công nghệ. Tham gia thực hiện các mục tiêu của Khoa và nhà trường: Thiết kế nhận diện thương hiệu, thực hiện trao đổi học thuật với các trường trên thế giới,...

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.