Giảng viên - Khoa Lao động và Công đoàn

Ví trí tuyển dụng: Giảng viên

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Lao động và Công đoàn

Số lượng: 01 Giảng viên, 01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

- Trình độ Thạc sĩ trở lên các ngành Quan hệ lao động, Quản trị nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức, Quản trị kinh doanh, Tâm lý tổ chức, Kinh tế Lao động, Công đoàn.

- Có chứng chỉ TOEIC 605/IELTS 5.5 trở lên.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ nước ngoài, có kế hoạch nghề nghiệp trở thành Giảng viên, tiếp tục học lên Tiến sĩ.

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.