Giảng viên - Khoa Kỹ thuật công trình

Ví trí tuyển dụng: Giảng viên

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Kỹ thuật công trình

Số lượng: 03 Giảng viên, 01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

1. Giảng viên Bộ môn Kiến trúc:

- Trình độ Thạc sĩ trở lên, chuyên ngành phù hợp.

- Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc liên quan trong lĩnh vực kiến trúc.

- Ưu tiên ứng viên: có thể giảng dạy bằng tiếng Anh; có khả năng nghiên cứu khoa học; có kinh nghiệm làm việc thực tế trong các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, quy hoạch, nội thất; tốt nghiệp Thạc sĩ nước ngoài, có kế hoạch học lên Tiến sĩ.

- Ưu tiên tuyển dụng cựu sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

2. Giảng viên các bộ môn Xây dựng, Quy hoạch, Thi công và Quản lý dự án:

- Trình độ Tiến sĩ các ngành: Xây dựng, Quy hoạch, Thi công và Quản lý dự án.

- Ưu tiên chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp nước ngoài, có công bố bài báo quốc tế (ISI/Scopus).

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.