Giảng viên - Khoa Khoa học thể thao

Ví trí tuyển dụng: Giảng viên

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Khoa học thể thao

Số lượng: 04 Giảng viên/ Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

1. GS/PGS ngành Thể thao (Cố vấn)

01 Giảng viên cố vấn chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, định hướng chiến lược phát triển,…

- Học hàm: Giáo sư, Phó giáo sư.

- Trình độ Tiến sĩ trở lên đúng chuyên ngành: Quản lý thể thao, Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, Giáo dục học (chuyên ngành thể thao).

2. Tiến sĩ ngành Thể thao

01 Giảng viên giảng dạy các môn cử nhân, cao học chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao.

- Trình độ Tiến sĩ trở lên đúng chuyên ngành.

- Ưu tiên có khả năng nghiên cứu khoa học, công bố các bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus và các tạp chí tương đương khác; hoặc có năng lực nghiên cứu các đề tài ứng dụng trong lĩnh vực thể thao, các đề tài cấp Bộ, Nhà nước.

3. Giảng viên giảng dạy các môn Quản lý thể thao:

- 01 Giảng viên tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể thao.

- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong lĩnh vực kinh doanh thể thao, quản lý doanh nghiệp thể thao,…

Ưu tiên:

- Giảng viên có khả năng giảng dạy tiếng Anh tốt.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học công bố ISI/Scopus và có công bố ít nhất 2 bài ISI/Scopus trong 3 năm gần nhất.

4. Giảng viên giảng dạy các môn sự kiện: Quản lý tổ chức sự kiện, Quản lý tổ chức sự kiện

xã hội, Sáng tạo sự kiện, Quản lý rủi ro sự kiện, Biên tập sự kiện, Đạo diễn sự kiện, Dẫn chương trình sự kiện, Tổ chức các sự kiện.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Đạo diễn sân khấu, Thể thao hoặc tốt nghiệp Cử nhân và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm với vai trò từ Trưởng phòng tổ chức sự kiện trở lên.

- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong lĩnh vực sự kiện hoặc đã từng là đạo diễn của ít nhất 05 chương trình, sự kiện có sự tham gia của 3.000 người trở lên.

5. Giảng viên giảng dạy các môn Giáo dục thể chất:

- Tốt nghiệp Cử nhân hoặc Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể thao, Huấn luyện thể thao, Giáo

dục thể chất hoặc Golf.

- Đối với ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong lĩnh vực thể thao. Ưu tiên: thành viên đội tuyển quốc gia hoặc huấn luyện viên đội tuyển thành phố trở lên.

- Đối với ứng viên tốt nghiệp Cử nhân có kinh nghiệm ít nhất 05 năm trong lĩnh vực thể thao. Ưu tiên: thành viên đội tuyển quốc gia hoặc huấn luyện viên đội tuyển thành phố trở lên.

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.