Giảng viên - Khoa Kế toán

Ví trí tuyển dụng: Giảng viên

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Kế toán

Số lượng: 07 Giảng viên, 02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

Hạn nộp: 24/07/2024

Mô tả công việc, yêu cầu:

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên, chuyên ngành phù hợp hoặc ứng viên tốt nghiệp khối kinh tế có kiến thức/chuyên môn sâu liên quan đến toán hoặc công nghệ thông tin. Riêng vị trí Giảng viên cố vấn có trình độ từ Phó Giáo sư trở lên.
- Ưu tiên:
+ Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.
+ Có kinh nghiệm giảng dạy và/hoặc có kinh nghiệm làm việc thực tế.
+ Có khả năng công bố khoa học.
+ Sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng có kinh nghiệm làm việc thực tế được ưu tiên tuyển dụng để đào tạo.
+ Ứng viên có học vị Tiến sĩ hoặc có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư.

 

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc (khối giảng dạy, khối nghiên cứu, khối hành chính): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/07/2024

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.