Giảng viên - Khoa Dược

Ví trí tuyển dụng: Giảng viên

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Dược

Số lượng: 3 Giảng viên

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

- Giảng dạy đại học,sau đại học, nghiên cứu khoa học.

- Trình độ Thạc sĩ trở lên (ứng viên người nước ngoài phải có học vị là Tiến sĩ)

- Có năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Ưu tiên ứng viên có thể giảng dạy bằng tiếng Anh.

- Có chính sách ưu tiên cho ứng viên có học hàm GS/PGS.

- Chuẩn mực, yêu nghề, có thể gắn bó lâu dài.

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.