Giảng viên - Khoa Điện - Điện tử

Ví trí tuyển dụng: Giảng viên

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Điện - Điện tử

Số lượng: 07 Giảng viên, 01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

Giảng viên Bộ môn Cơ điện tử:

- Giảng viên trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ (ưu tiên đang học nghiên cứu sinh) chuyên ngành Cơ điện tử, Cơ khí, Công nghệ chế tạo hoặc các ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm giảng dạy và công tác trong lĩnh vực Cơ điện tử, Cơ khí, Công nghệ chế tạo hoặc các ngành có liên quan.

Giảng viên Bộ môn Điện tử - Viễn thông:

- Có học hàm Giáo sư/Phó Giáo sư hoặc có học vị Tiến sĩ.

- Có kinh nghiệm giảng dạy và công tác trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện:

- Có học hàm Giáo sư/Phó Giáo sư hoặc có học vị Tiến sĩ.

- Có kinh nghiệm giảng dạy và công tác trong lĩnh vực Kỹ thuật điện, năng lượng tái tạo,...

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá:

- Có học hàm Giáo sư/Phó Giáo sư hoặc có học vị Tiến sĩ.

- Có kinh nghiệm giảng dạy và công tác trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

* Các giảng viên, viên chức có học vị từ Tiến sĩ trở lên phải có khả năng nghiên cứu và có công bố ít nhất 02 bài ISI/Scopus trong 03 năm gần nhất.

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.