Chuyên viên - Phòng Tổ chức hành chính

Ví trí tuyển dụng: Chuyên viên

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Tổ chức hành chính

Số lượng: 03 Chuyên viên

Hạn nộp: 27/11/2023

Mô tả công việc, yêu cầu:

* Mô tả công việc:

- Thực hiện công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động.

- Soạn thảo, cập nhật hồ sơ lao động.

- Thực hiện thủ tục điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quy hoạch.

- Thực hiện thủ tục hợp nhất, chia tách, thành lập bộ phận.

- Báo cáo tổng hợp theo yêu cầu.

- Thực hiện các thủ tục với chuyên gia, lao động nước ngoài.

- Tham mưu công tác kiểm toán nội bộ.

* Yêu cầu chung:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên các ngành quan hệ lao động, quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, kế toán - kiểm toán.

- Nam/nữ từ 25 đến 40 tuổi.

- Năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá, viết báo cáo.

- Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến các nội dung công việc ít nhất 02 năm.

- Phẩm chất đạo đức: Cẩn thận, nhạy bén, tinh tế, trung thực.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, là cựu sinh viên/cựu học viên trường.

Thông tin về tuyển dụng:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.