Skip to main content
x

Tuyển dụng viên chức giảng dạy Khoa kế toán

 • Bộ môn kế toán 1: 01
 • Bộ môn kế toán 2: 01
 • Bộ môn kế toán 3: 01
 • Yêu cầu chung:
  • Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Hệ thống thông tin kế toán.
  • Có kinh nghiệm làm việc thực tế trong các lĩnh vực kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân hàng, hệ thống thông tin kế toán, kiểm toán tại các công ty lớn, công ty đa quốc gia,...
  • Tiếng Anh: IELTS > = 5.5 hoặc tương đương, tin học văn phòng thành thạo.
  • Ưu tiên tuyển tiến sĩ hoặc thạc sỹ tại các trường đại học nước ngoài có uy tín và những ứng viên có tiềm năng hoặc kinh nghiệm viết bài công bố quốc tế.
  • Loại hình công việc: giảng viên cơ hữu hoặc giảng viên nghiên cứu.