Skip to main content
x

Tuyển dụng viên chức giảng dạy Khoa dược

  • Số lượng: 05
  • Yêu cầu chung: 
    • Trình độ từ Đại học Dược trở lên, ưu tiên ứng viên là Tiến sĩ;
    • Ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ và Đại học dược phải tốt nghiệp nước ngoài hoặc tốt nghiệp loại giỏi Đại học y dược hoặc Đại học y Phạm Ngọc Thạch;