Skip to main content
x

Tuyển dụng nghiên cứu viên Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS)

1. Nghiên cứu viên các chuyên ngành:

  - Vật lý nguyên tử phân tử & quang học;

  - Khoa học vật liệu;

  - Quang học tính toán;

  - Vật lý hạt nhân;

  - Vật lý tính toán và mô phỏng;

  - Vật lý lý thuyết;

  - Lý thuyết hạt cơ bản và vũ trụ học;

  - Hóa lý;

  - Hóa phân tích;

  - Hóa vô cơ;

  - Hóa vật liệu.

 • Số lượng: không hạn chế
 • Yêu cầu:

     - Tốt nghiệp Tiến sĩ các chuyên ngành đã nêu.

     - Sử dụng và giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh.

     - Có khả năng công bố bài báo trên các tạp chí ISI/Scopus.

     - Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Trường.

     - Tiếng Anh tốt để giao tiếp và giảng dạy.