Skip to main content
x

Tuyển dụng nghiên cứu viên Viện khoa học tính toán (INCOS)

 • Số lượng:
  • Nghiên cứu viên Cơ học tính toán: 02
  • Nghiên cứu viên Toán học tính toán ứng dụng: 02
  • Nghiên cứu viên Tính toán hiệu năng: 02
  • Nghiên cứu viên Khoa học tính toán: 02
 • Yêu cầu chung: Có khả năng lập trình tốt, làm việc độc lập, giao tiếp tốt, sử dụng tiếng Anh tốt, thích ứng nhanh với môi trường làm việc cường độ cao; có kinh nghiệm nghiên cứu và công bố bài báo quốc tế ISI.
 • Yêu cầu đối với chức danh Nghiên cứu viên Khoa học tính toán: Tốt nghiệp Tiến sĩ các ngành khoa học tính toán khác (Vật lý tính toán, Sinh học tính toán, Hoá học tính toán, Cơ - Sinh tính toán, Điện tử tính toán, v.v.), ưu tiên ứng viên có thành tích công bố bài báo ISI tốt.