Công nhận kết quả tuyển dụng người lao động lần 5 năm 2022

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng người lao động lần 5 năm 2022 như sau:

Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 5 năm 2022 đối với 04 (bốn) ứng viên (danh sách đính kèm);

Các ứng viên trúng tuyển phải đến làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc trong thời gian 45 ngày kể từ ngày trúng tuyển.

Trân trọng. 

Từ khóa