Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển người lao động đợt 2 năm 2021 (bổ sung)

Hội đồng tuyển dụng người lao động năm 2021 thông báo:

  1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển người lao động đợt 2 năm 2021 (chi tiết).
  2. Về nội dung xét tuyển: Giảng thử đối với khối Giảng viên; Phỏng vấn chuyên môn theo vị trí việc làm đối với các khối khác.
  3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Trường ĐH Tôn Đức Thắng (thời gian phỏng vấn theo thông báo riêng của đơn vị ứng viên dự tuyển).

Từ khóa