Skip to main content
x

Hội thảo về đo lường và xếp hạng đại học

Ngày 22/12/2018, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Hội thảo về đo lường khoa học và xếp hạng đại học với sự tham dự và trình bày của nhiều giáo sư, chuyên gia trong lĩnh vực quản trị đại học và đo lường khoa học.

Hai nội dung chính của Hội thảo: đo lường khoa học và xếp hạng đại học đã được các chuyên gia trình bày và trao đổi cởi mở. Với vai trò Chủ trì Hội thảo, GS Nguyễn Văn Tuấn đã trình bày 03 tham luận có giá trị, lôi kéo sự quan tâm của tất cả đại biểu: “Những thước đo đánh giá nhà khoa học”; “Phân tích các hệ thống xếp hạng đại học trên thế giới”; và “Cách đánh giá chức danh giáo sư đại học”. Đây là những vấn đề quan trọng của phát triển nghiên cứu khoa học nói riêng và phát triển đại học theo chuẩn mực thế giới nói chung.

Với kinh nghiệm trong quản lý nghiên cứu khoa học, TS. Lê Văn Út và GS Nguyễn Thời Trung của TDTU đã trình bày các báo cáo: “Cách sử dụng cơ sở dữ liệu Web of Science (ISI)”, “Tình hình phân tích đo lường khoa học tại Việt Nam”;“Đánh giá đề cương nghiên cứu khoa học”. Các báo cáo này cung cấp cho đại biểu tham dự hội nghị về những vấn đề cốt lõi trong quản lý nghiên cứu khoa học và đánh giá đề cương nghiên cứu từ cách làm của TDTU và các hội đồng xét duyệt đề tài khoa học cấp quốc gia của Việt Nam.

Hai diễn giả khách mời là TS. Nguyễn Quốc Chính, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh với tham luận “Những vấn đề trong việc áp dụng các hệ thống xếp hạng trên thế giới vào Việt Nam”; GS. Nguyễn Hữu Đức, Đại học quốc gia Hà Nội với tham luận “Sứ mạng của đại học Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0” đã đem đến cho Hội thảo những góc nhìn khác về sự phát triển và xếp hạng của các đại học Việt Nam.  

Qua một ngày làm việc, Hội thảo đã thực hiện được mục tiêu quan trọng là chia xẻ kinh nghiệm về phát triển nghiên cứu khoa học; và đề xuất để mọi người cùng suy nghĩ thêm về một mô hình xếp hạng đại học phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Hoi-thao-xep-hang-1.jpg
TS. Võ Hoàng Duy, Phó hiệu trưởng TDTU phát biểu chào mừng đại biểu

 

Hoi-thao-xep-hang-2.jpg
GS. Nguyễn Văn Tuấn, Chủ trì Hội thảo phát biểu khai mạc

 

Hoi-thao-xep-hang-3.jpg
TS. Lê Văn Út trình bày về cách sử dụng Cơ sở dữ liệu Web of Science

 

Hoi-thao-xep-hang-4.jpg
GS. Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu về các “thước đo” đánh giá một nhà khoa học

 

Hoi-thao-xep-hang-5.jpg
GS. Nguyễn Hữu Đức với tham luận “Sứ mạng của đại học Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”

 

Hoi-thao-xep-hang-6.jpg
TS. Nguyễn Quốc Chính trình bày về áp dụng các hệ thống xếp hạng đại học quốc tế vào Việt Nam

 

Hoi-thao-xep-hang-7.jpg
GS. Nguyễn Thời Trung chia xẻ kinh nghiệm đánh giá đề cương nghiên cứu khoa học

 

Hoi-thao-xep-hang-8.jpg
Toàn cảnh Hội thảo