Skip to main content
x

Kết quả nghiên cứu về thuật toán Cuckoo search chọn lọc thích nghi trên tạp chí ngoại hạng

Ðại học Tôn Ðức Thắng (TDTU) giới thiệu cùng thày-cô, viên chức, sinh viên và người quan tâm một kết quả nghiên cứu mới và tiêu biểu của TDTU có tên: “An effectively adaptive selective cuckoo search algorithm for solving three complicated short-term hydrothermal scheduling problems”. Nghĩa tiếng Việt: “Áp dụng thuật toán đề xuất Cuckoo search chọn lọc thích nghi cho ba bài toán vận hành tối ưu hệ thống thủy nhiệt điện ngắn hạn”. Công trình này được công bố trên Tạp chí Energy thuộc Nhà xuất bản uy tín Elsevier. Energy là tạp chí quốc tế thuộc ISI, có Chỉ số ảnh hưởng (IF, impact factor) là 4.968 theo Web of Knowledge (Mỹ) và có chỉ số H-index là 146 theo SJR (Tây Ban Nha). Theo hệ thống xếp hạng công bố quốc tế của TDTU, Tạp chí Energy được xếp Ngoại hạng chuyên ngành ở Chuyên ngành hẹp: “Civil and structural Engineer” (theo SJR).

bai-bao-ngoai-hang-1.png
Ảnh chụp công trình của TS. Nguyễn Trung Thắng trên website Science Direct

 

Tác giả chính của công trình là TS. Nguyễn Trung Thắng, giảng viên Khoa điện- điện Tử, TDTU. Ðây là kết quả nghiên cứu được thực hiện dài hạn và rất công phu; vì những công trình được công bố trên Tạp chí Energy có yêu cầu rất cao về tính mới và tiên phong về khoa học.

bai-bao-ngoai-hang-2.png
Ảnh chụp xếp hạng của Tạp chí Energy trên website Scimago

 

Theo TS. Nguyễn Trung Thắng, bài báo đã đề xuất phương pháp cải tiến mới dựa trên thuật toán Cuckoo search cổ điển nhằm áp dụng cho vận hành tối ưu hệ thống thủy-nhiệt điện ngắn hạn với 3 mô hình khác nhau. Thuật toán đề xuất đã có thể cho kết quả hiệu quả hơn rất nhiều so với phương pháp cổ điển của nó và các phương pháp phổ biến khác như DE và PSO. Các ràng buộc phức tạp trên hệ thống điện IEEE 118 nút đã được giải quyết một cách triệt để trong thời gian ngắn để từ đó có thể tăng khả năng làm việc ổn định của lưới điện và giảm tối thiểu chi phí nhiên liệu phát điện cũng như giảm thiểu tổn thất trên lưới điện. Thuật toán đề xuất này có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kỹ thuật khác và có thể đem lại hiệu quả cao. 

 

bai-bao-ngoai-hang-3.png.jpg
Ảnh chụp TS Nguyễn Trung Thắng

 

"TS. Nguyễn Trung Thắng hiện là một trong những “ngôi sao” đang lên của TDTU. Ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện. Tính đến thời điểm này, TS. Nguyễn Trung Thắng đã công bố 16 công trình trên các tạp chí ISI uy tín".

Tham khảo: Nguyen Trung Thang, Vo Ngoc Dieu, Dinh Hoang Bach (2018); An effectively adaptive selective cuckoo search algorithm for solving three complicated short-term hydrothermal scheduling problems ENERGY, volume 155, pp.930-956 DOI: 10.1016/j.energy.2018.05.037, Published July 2018