Skip to main content
x

Đề tài khoa học quốc tế của Đại học Tôn Đức Thắng được tài trợ từ Quỹ Newton Mobility Grants (Vương quốc Anh)

Đề tài nghiên cứu khoa học quốc tế: Between dark heritage and ecotourism: Postcolonial ecologies in Vietnam của Tiến sĩ Đặng Thị Kim Phụng, giảng viên nghiên cứu Khoa khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) vừa được tài trợ bởi Quỹ Newton Mobility Grants (Vương quốc Anh).

Đây là đề tài hợp tác giữa TS. Đặng Thị Kim Phụng với TS. Sophie Fuggle và các cộng sự thuộc Khoa nghệ thuật và nhân văn, Đại học Nottingham Trent (Vương quốc Anh). Đề tài nghiên cứu mối quan hệ giữa các hình thức du lịch sinh thái và du lịch di sản chiến tranh tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam như: Nhà tù Côn Đảo (Bà Rịa –Vũng Tàu), Căn cứ Trung ương cục miền Nam (Tây Ninh), và Di tích thảm sát Ba Chúc (An Giang). Nghiên cứu nhằm xác định mức độ cân bằng giữa nỗ lực thu hút khách du lịch quốc tế và việc thúc đẩy sự tham gia và hưởng lợi của các cộng đồng địa phương vào các hoạt động du lịch tại 3 địa điểm nói trên.

Newton Mobility Grants hỗ trợ kinh phí cho các nhà nghiên cứu quốc tế tại quốc gia được Quỹ Newton tài trợ nhằm thiết lập và mở rộng mối quan hệ-hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học của Anh Quốc trong một dự án nghiên cứu chung; khuyến khích phát triển quan hệ khoa học, giáo dục và trao đổi giữa các nhà khoa học chưa từng làm việc với nhau; và các sáng kiến giữa các nhà khoa học đã từng cộng tác trong quá khứ. Các khoản tài trợ nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội trên bình diện quốc tế bên cạnh việc gia tăng các mối liên kết lâu dài giữa các nhà khoa học Anh và các học giả nước ngoài.

 

ts-dang-thi-kim-phung.jpg
TS. Đặng Thị Kim Phụng

TS. Đặng Thị Kim Phụng đã chia sẻ: “Tôi rất vui khi nhận được tài trợ của Quỹ Newton Mobility Grant cho dự án NMGR1180428. Đây là một dự án hợp tác giữa các nhà nghiên cứu Khoa khoa học xã hội và nhân văn, TDTU và các nhà khoa học của Khoa nghệ thuật và nhân văn, Đại học Nottingham Trent (Vương quốc Anh). Sự hợp tác này cho thấy bước tiến mới của Khoa trong việc tham gia mạng lưới nghiên cứu quốc tế. Ngoài ra, dự án cũng nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam trong việc phát triển du lịch di sản bền vững và những thách thức của du lịch di sản và du lịch sinh thái hiện nay tại Việt Nam.”

TS. Đặng Thị Kim Phụng tốt nghiệp tại Đại học Wageningen University (Hà Lan); đã có 5 công trình ISI/Scopus; hiện là giảng viên nghiên cứu của Khoa khoa học xã hội và nhân văn, TDTU.