Ngày hội việc làm Đại học Tôn Đức Thắng Lần 2/2022

Với mục đích kết nối nhà tuyển dụng với nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi thông tin giữa sinh viên với doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, tập đoàn đa quốc gia, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Ngày hội việc làm Lần 2/2022 (TDTU Job Fair 2022, 2nd) với chi tiết như sau:

Thời gian: Từ 7:00, Thứ sáu, ngày 02/12/2022.

Địa điểm: Sảnh nối G-F, đường nội bộ số 1, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh).

Chương trình dự kiến thu hút khoảng hơn 65 gian hàng của doanh nghiệp với 5000 lượt sinh viên tham gia.

Thông tin chi tiết về chương trình cung cấp tại địa chỉ: https://ceca.tdtu.edu.vn/job-fair-2022-2

Phiếu đăng ký tham gia Ngày hội (dành cho doanh nghiệp): xem tại đây

Profile chương trình: xem tại đây

Sơ đồ bố trí mặt bằng khu vực: xem tại đây

Các mức tài trợ học bổng và quyền lợi tài trợ: xem tại đây

Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/10 đến ngày 21/11/2022.

Các thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ:

Cô Huỳnh Thị Cẩm Linh:

tdtu