Skip to main content
x

Nhân lực Ngành tài chính-ngân hàng trước Cách mạng công nghiệp 4.0

8:00 thứ Sáu; ngày 20 tháng 07 năm 2018
Phòng A 403, TDTU, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP HCM.

Đây là chủ đề của một Hội thảo nhỏ sẽ được tổ chức tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) trong tháng này. Ngành tài chính - ngân hàng, có đặc điểm là một trong những ngành đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng và nền công nghiệp 4.0 với tỷ lệ lên tới hơn 10% tổng số các doanh nghiệp hàng đầu chuyển đổi sang kỹ thuật số, đang là một trong các lực lượng chủ chốt trong vòng xoáy của cuộc cách mạng này. Dự báo, trong năm 2019, doanh thu từ ngân hàng số sẽ chiếm đến 44% doanh thu toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên, việc chuẩn bị nguồn nhân lực 4.0 để đáp ứng được các yêu cầu của tình hình này trong ngành tài chính-ngân hàng hầu như vẫn đang trong giai đoạn chưa bắt đầu.

Hội thảo được tổ chức xuất phát từ thực tế cần chuẩn bị các đổi mới trong đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng xu thế phát triển hoạt động tài chính số, mô hình ngân hàng số và các kênh phân phối, phương thức giao dịch, … dựa trên nền tảng Internet. Với mục tiêu tụ tập và trao đổi ý kiến với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Internet, công nghệ thông tin, quản tri ngân hàng, doanh nghiệp, … giới thiệu các ảnh hưởng, tác động của xu thế số hóa trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, thảo luận về những cơ hội, thách thức, cũng như chia sẻ quan điểm hành động và “đặt hàng” cho TDTU về đào tạo nhân lực giai đoạn 4.0 trong thời gian đến; hội thảo hứa hẹn cung cấp cơ hội phát triển công việc và chuyên môn cho các bên tham gia.

Hội thảo có sự tham gia và trình bày tham luận của các đơn vị:

- Hiệp hội ngân hàng Việt Nam;
- Hiệp hội Internet Việt Nam;
- Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam;
- Hội tin học Việt Nam;
- Ngân hàng Sacombank;
- Ngân hàng Liên Viet PostBank;
- Ngân hàng Phương Đông;
- Ngân hàng Tiên Phong;
- Ngân hàng Maritimebank;
- Công ty chứng khoán FPT;
- Công ty chứng khoán Rồng Việt;
- Công ty chứng khoán HSC.

Thời gian: 8:00 thứ Sáu; ngày 20 tháng 07 năm 2018;

Địa điểm: Phòng A 403, TDTU, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP HCM;

Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, giảng viên, học viên cao học, sinh viên TDTU và một số trường, viện, doanh nghiệp khác.