Skip to main content
x

Ngôn ngữ học hiện đại: Lý thuyết và ứng dụng

14:00 ngày 20/03/2018 (thứ Ba)
Phòng họp A.101, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đấy là chủ đề của buổi Báo cáo chuyên đề về khái niệm Ngữ pháp tạo sinh (Generative Grammar, viết tắt là GG): những tư tưởng chủ đạo và nguồn tư liệu của GG; phương pháp làm việc của GG với tư cách là một lý thuyết khoa học xây dựng trên những cách thức thông thường của một khoa học tự nhiên (phân biệt với khoa học xã hội và nhân văn); từ đó phân tích một hiện tượng cụ thể của tiếng Việt. Đồng thời, buổi báo cáo còn giới thiệu về Ngôn ngữ học tính toán (Computational Linguistics: một liên ngành giữa Ngôn ngữ học và Tin học); Ngôn ngữ học tính toán tiếng Việt và các ứng dụng của nó trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể là: giảng dạy ngoại ngữ cho người Việt, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, biên soạn giáo trình, biên soạn từ điển, đánh giá năng lực ngôn ngữ, phát hiện đạo văn,…

Báo cáo viên: Tiến sĩ Phan Thị Huyền Trang, Nghiên cứu viên của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU); và PGS.TS. Đinh Điền, Giảng viên Khoa công nghệ thông tin, Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Thời gian: 14:00 ngày 20/03/2018 (thứ Ba);

Địa điểm: Phòng họp A.101, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;

Thành phần tham dự: giảng viên Trung tâm ngôn ngữ sáng tạo (CLC), Trung tâm Việt Nam học & tiếng Việt cho người nước ngoài, Khoa khoa học xã hội & nhân văn, Khoa ngoại ngữ, Khoa công nghệ thông tin; và quí thày-cô TDTU có quan tâm.

Đăng ký tham dự gửi về DEMASTED trước ngày 16/03/2018 (email: demasted@tdt.edu.vn ).