Skip to main content
x

Hội thảo quốc tế về thông tin và khoa học máy tính Lần thứ 5

8:00
Cơ sở Tân Phong; Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

NICS (The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science) là hội thảo quốc tế thường niên về khoa học thông tin và máy tính do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. Hội thảo NICS 2018 là Hội thảo Lần thứ 5 được đồng tổ chức bởi NAFOSTED và Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU); được tài trợ kĩ thuật bởi IEEE. Các bài báo được chấp nhận trình bày tại hội nghị sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu IEEE Xplore.

Mục đích của Hội thảo là tạo diễn đàn chuyên môn cho các nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học thông tin và máy tính. Hội thảo đã thu hút 140 bài báo của các tác giả từ nhiều nước trên thế giới: Korea, Taiwan, USA, United Kingdom, Canada, Indonesia, Israel, Germany, India, Thailand, Czech Republic, Mauritius, Fance, Norway, Japan, Morocco, China, và Vietnam. Có 72 bài được chấp nhận trình bày tại Hội thảo. Kỷ yếu của Hội thảo sẽ được đưa vào Cơ sở dữ liệu IEEE Xplore và sẽ được đề nghị đưa vào Cơ sở dữ liệu khoa học SCOPUS.

Thời gian: ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2018. Lễ khai mạc: 08 giờ 00 ngày 23/11/2018 tại Hội trường A;

Địa điểm: Cơ sở Tân Phong; Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về Hội thảo:

  • Website: http://nafosted-nics.tdtu.edu.vn
  • Email: phamvanhuy@tdt.edu.vn
  • Điện thoại: (028) 37 755 035