Skip to main content
x

Báo cáo chuyên đề “TED Talks in Keynote Provide the Inspiration for Communication”

Từ 09:00 đến 11:00 ngày 28/06/2018
Phòng họp A0101, Tòa nhà A, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua buổi báo cáo, giảng viên sẽ được làm quen với Giáo trình Keynote qua cách thức truyền đạt cảm hứng trong giao tiếp dựa trên những nội dung thực tế, khơi gợi ý tưởng; cùng với chương trình học linh hoạt thông qua video và kỹ năng giao tiếp toàn diện. Buổi tập huấn giới thiệu những cách tiếp cận để hỗ trợ giảng viên khai thác toàn bộ tiện ích của giáo trình.

Diễn giả: Ms. Monique Nicastro, Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh đến từ National Geographic Learning;

Thời gian: từ 09:00 đến 11:00 ngày 28/06/2018;

Địa điểm: Phòng họp A0101, Tòa nhà A, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Giảng viên TDT CLC.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Điện thoại (028) 377 55 064, email: clc@tdt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng TDT CLC (Phòng E0012).