Skip to main content
x

Hợp tác nghiên cứu

Hợp tác với các đối tác, nhà khoa học trong và ngoài nước để phát triển nhanh hoạt động khoa học-công nghệ theo chuẩn thế giới là mục tiêu chính của hợp tác quốc tế.

Để tạo điều kiện cho chuyên gia, nhà khoa học của Trường dễ dàng tiếp cận, đàm phán và hợp tác nghiên cứu với đối tác, Nhà trường đã tập trung đầu tư các labo chuyên sâu, mở rộng cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để vận hành tốt các phòng thí nghiệm hiện đại, xây dựng chuẩn đầu ra cho hoạt động khoa học-công nghệ theo đúng chuẩn của các đại học hàng đầu thế giới; mở rộng việc thành lập các nhóm nghiên cứu trọng điểm và nâng cấp một số nhóm nghiên cứu mạnh thành Viện, nơi sẽ thu hút các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước về cộng tác nghiên cứu từ ngắn hạn đến dài hạn,... là những chính sách được thực hiện liên tục trong những năm qua.

Với 44 nhóm nghiên cứu đang hoạt động trong phạm vi hợp tác đa dạng, sản phẩm khoa học-công nghệ của Trường dưới hình thức các công bố trên những tạp chí khoa học hàng đầu thế giới (thuộc Danh mục ISI/Scopus) trong 3 năm qua đã đứng đầu Việt Nam. Ở lĩnh vực nghiên cứu công nghệ, Trường đã nộp 20 hồ sơ sáng chế cho Cục sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (United States Patent and Trademark Office: USPTO), trong đó có 04 hồ sơ đã được cấp bằng sáng chế (trong tổng số 17 Bằng sáng chế của USPTO do người Việt Nam sở hữu tính từ năm 1975 đến nay). TDTU là đại học đầu tiên và duy nhất đến nay có Bằng sáng chế công nghệ Hoa Kỳ.

Nhà trường cũng đã hợp tác với các nhà khoa học hàng đầu ở Châu Âu để thành lập và xuất bản 02 tạp chí khoa học quốc tế: Tạp chí công nghệ tiên tiến và tính toán (viết tắt là JAEC) và Tạp chí thông tin và viễn thông (viết tắt là JIT). Ban biên tập có sự góp mặt của các giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học uy tín từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là 2 tạp chí online, xuất bản theo hình thức open access, không thu phí đăng bài để tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ ở khắp nơi công bố công trình của họ. Hai tạp chí này có mục tiêu được đưa vào Cơ sở dữ liệu Scopus trong vòng 3 đến 5 năm. 

Nhà trường đã tổ chức thành công 26 hội nghị, hội thảo quốc tế, thu hút hàng ngàn chuyên gia trong và ngoài nước đến tham dự. Nhiều Hội nghị quốc tế được TDTU tổ chức và sáng lập, nay đã trở thành các Hội nghị khoa học quốc tế thường niên, được luân phiên tổ chức ở nhiều quốc gia như Hội nghị ASIA PHARM, AETA, ICFE...

TDTU cũng tham gia triển khai nhiều chương trình, đề tài quốc tế thông qua các Đề án PROFIT, DELTA, ERASMUS+, SIIR, PhD Doctoral Sanwich program ... với nhiều trường đại học uy tín của Châu Âu, Hoa kỳ...;. Hoạt động hợp tác và chia sẻ phòng thí nghiệm giữa TDTU với các đại học lớn ở Đông Bắc Á và Đông Âu đã phát triển tốt trong những năm gần đây.