Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

http://enlabsafe.tdtu.edu.vn

Khoa môi trường và bảo hộ lao động có tiền thân là Khoa khoa học bảo hộ lao động, thành lập ngày 16/04/1998 với duy nhất một ngành đào tạo là bảo hộ lao động. Ngày 09/09/2002, Khoa được đổi tên thành Khoa môi trường và bảo hộ lao động. Đến nay Khoa có 3 ngành đào tạo chính là Khoa học môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) và bảo hộ lao động. Từ năm 2014, Khoa triển khai tuyển sinh và đào tạo chương trình chất lượng cao bậc đại học ngành khoa học môi trường. Từ tháng 12/2015, Khoa được phép đào tạo bậc cao học ngành kỹ thuật môi trường và ngành Khoa học bảo hộ lao động.

1. Hệ thống & bậc đào tạo

Đào tạo đại học:

Chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động giảng dạy phong phú và đa dạng, được tổ chức trên lớp, tại các doanh nghiệp và trường đại học thân hữu ở trong nước và ngoài nước, thông qua các hình thức đào tạo ngắn hạn, trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học, tập sự nghề nghiệp.

Chi tiết thông tin giáo dục 03 ngành đào tạo đại học như sau:

Đào tạo sau đại học:

Từ năm 2015 khoa đã mở chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 02 ngành:

Thông tin tuyển sinh chi tiết được liên tục cập nhật tại đây.

Đào tạo đại học hệ chất lượng cao: xem thông tin

2. Đội ngũ chuyên môn: 

Ban lãnh đạo khoa: xem thông tin

Giảng viên - Nhà khoa học: xem thông tin

3. Hoạt động đào tạo

Khoa tổ chức đào tạo các trình độ sau:

- Kỹ sư - Cử nhân (Chương trình tiêu chuẩn):

+ Bảo hộ lao động.

+ Khoa học môi trường.

+ Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước).

- Thạc sỹ:

+ Bảo hộ lao động.

+ Kỹ thuật môi trường.

Chương trình đào tạo được kiểm định và công nhận đạt chuẩn của tổ chức ASEAN University Network (AUN - QA).

Với mục tiêu đào tạo sinh viên/ học viên tốt nghiệp vững kiến thức chuyên ngành, giỏi kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp tốt, Hội đồng khoa học Khoa thường xuyên cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo các ngành theo hướng ứng dụng, thực tiễn, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu – đào tạo trong và ngoài nước, tăng cường thời lượng thực hành tại doanh nghiệp với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực môi trường và an toàn lao động, đáp ứng tối đa nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Chuẩn đầu ra bậc đại học chính quy: 

- Tin học: Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750/1000 điểm).

- Ngoại ngữ: IELTS 5.5 (Kỹ sư) và IELTS 5.0 (Cử nhân) hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương.

- Tích lũy đủ số tín chỉ theo qui định; đạt kỳ kiểm tra kỹ năng thực hành chuyên môn; bơi liên tục 50 m; có chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng; lễ phép, kỷ luật, làm việc nhóm tốt.

Chuẩn đầu ra bậc sau đại học: IELTS 5.0 trở lên; tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình; có năng lực nghiên cứu và thực hiện các giải pháp; kỷ luật, làm việc nhóm tốt; bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Đặc thù của hệ thống giáo dục tại Khoa: Thời lượng thực hành thực tế chiếm hơn 30% tổng thời lượng đào tạo trong chương trình học. Người học có từ 05 – 06 tháng tập sự tại doanh nghiệp đúng chuyên ngành trước khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo được xây dựng và thường xuyên cải tiến theo nhu cầu xã hội, các học phần có sự tham gia giảng dạy của chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực an toàn – sức khỏe – môi trường. Sinh viên được tham gia nghiên cứu, thực hiện dự án cùng với giảng viên, nghiên cứu viên và các nhóm nghiên cứu chuyên ngành ở trong và ngoài nước, theo chương trình học phần nghề nghiệp và trao đổi sinh viên quốc tế hàng năm.

Nhân lực Khoa đã đào tạo cho xã hội từ trước đến nay: Hơn 1.800 kỹ sư và thạc sĩ chuyên ngành môi trường và an toàn lao động.

4. Hoạt động khoa học - công nghệ

Công bố khoa học quốc tế: xem thông tin

Hội nghị - Hội thảo: xem thông tin

5. Hợp tác quốc tế & quốc tế hóa hoạt động

Hợp tác doanh nghiệp: xem thông tin

Chương trình hợp tác:

Chương trình đón sinh viên quốc tế đến khoa MT BHLĐ học tập - nghiên cứu. 

+ File giới thiệu chi tiết về chương trình: Tại đây.

+ Giới thiệu các môn học sinh viên quốc tế được lựa chọn khi đến khoa học tập: Tại đây.