Khoa Luật

http://law.tdtu.edu.vn

Khoa Luật được thành lập từ sự phát triển của bộ môn Luật vào ngày 14/07/2015.

1. Hệ thống & bậc đào tạo

Bậc đại học:

 • Luật hình sự
 • Luật kinh tế
 • Luật dân sự
 • Luật kinh doanh quốc tế

Bậc cao học: Luật kinh tế

2. Đội ngũ chuyên môn

Tổng số: 20 người

Trong đó:

 • 4 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 13 thạc sĩ
 • 3 tiến sĩ là chuyên gia đầu ngành về luật học:
  • TS. Trần Thị Quang Vinh -Chuyên gia luật hình sự;
  • TS. Đinh Thị Mỹ Loan -Chuyên gia luật cạnh tranh và pháp luật về phòng vệ thương mại;
  • TS. Nguyễn Ngọc Sơn - Chuyên gia Luật cạnh tranh.

3. Hoạt động đào tạo

Chương trình đào tạo các ngành bậc đại học đến sau đại học đều được chuẩn hóa theo chương trình của các đại học được xếp TOP 100 thế giới trong ngành luật.

Tài liệu đang sử dụng trong đào tạo có hơn 390 nhan đề tại Thư viện; mỗi môn học có 1 giáo trình chính và ít nhất 2 tài liệu tham khảo chính. Các giáo trình chính và tài liệu tham khảo chính đều là các tài liệu được dùng giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

KHoa-Luat-inline.jpg

Chuẩn đầu ra bậc đại học: Ngoài điều kiện tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo, sinh viên còn được học và rèn luyện các kỹ năng khác: giao tiếp tiếng Anh trình độ TOEIC 500 điểm trở lên; chứng chỉ tin học quốc tế MOS 750 điểm trở lên; chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ quốc phòng; đạt kỳ kiểm tra kỹ năng thực hành chuyên môn.

Chuẩn đầu ra bậc cao học: TOEIC 500 điểm trở lên; tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo; bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Đặc thù của hệ thống giáo dục tại Khoa: Trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo chuyên ngành luật của các đại học có uy tín trên thế giới như Đại học STANFORD, Hoa Kỳ (TOP 6 trường đào tạo luật hàng đầu thế giới); chương trình đào tạo Luật của Đại học MELBOURNE (xếp hạng 1 ở Úc, xếp hạng 8 thế giới về Luật học); chương trình đào tạo Luật của ĐẠI HỌC MONASH (xếp hạng 2 ở Úc, xếp hạng 16 thế giới về Luật học); chương trình đào tạo luật của Đại học BRISTOL (TOP 10 về đào tạo Luật của Anh và TOP 30 về đào tạo luật của Thế giới); và chương trình đào tạo luật học của các trường có uy tín tại Việt Nam như: chương trình đào tạo ngành luật kinh doanh và luật thương mại quốc tế của Đại học kinh tế - luật, Đại học Quốc gia TPHCM. Căn cứ vào mục tiêu cụ thể và điều kiện thực tế của Đại học Tôn Đức Thắng, chương trình đào tạo ngành luật bao gồm bốn nhóm chuyên ngành:

 1. Chuyên ngành luật kinh tế;
 2. Chuyên ngành luật dân sự;
 3. Chuyên ngành luật kinh doanh quốc tế;
 4. Chuyên ngành luật hình sự.

Chương trình đào tạo tập trung đào tạo các kiến thức vừa lý thuyết và kiến thức ứng dụng cho người học, bao gồm các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức chuyên nghiệp được thực hiện trong 8 học kỳ (bốn năm). Kết hợp với đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, cập nhật phương pháp giảng dạy mới vào chương trình, tạo hứng khởi học tập cho sinh viên; với sự hợp tác của nhiều cơ quan nhà nước, nhiều doanh nghiệp, văn phòng luật sư trong quá trình đào tạo; như: Bộ công thương, Cục sở hữu trí tuệ, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, công ty Fuji Law, các luật sư thuộc tập đoàn Central (Thái Lan), trung tâm tư vấn pháp luật... để chuẩn bị cho sinh viên năng lực thực hành, kinh nghiệm và những kỹ năng mềm cần thiết khi ra làm việc.

Khoa cam kết 100% sinh viên đều có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ khi ra Trường.

4. Hoạt động khoa học - công nghệ

Chuyên gia của Khoa là tác giả nhiều công trình nghiên cứu, giáo trình, sách về Luật học:

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam, Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia, 2005.

Phạm vi của các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong vụ án hình sự, 2002, tạp chí nhà nước và pháp luật, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, 2002, Số 172, tr.58-64.

Bàn về hiệu lực hồi tố trong luật hình sự Việt Nam, 1999, tạp chí nhà nước và pháp luật, Viện nhà nước và pháp luật, 1999, Số 132, tr.35-37.

Pháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Hà Nội, NXB Tư Pháp, 2005.

Các hành vi cạnh tranh bị cấm trong dự thảo luật giá, tạp chí nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, 2012, Số 7(215), tr.28-35.

Tự do, công bằng trong bầu cử và những liên hệ với bầu cử ở Việt Nam, Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2007, Số 1 (91), tr.12-17.

Thể chế hoá pháp luật các thiết chế hiến định độc lập theo Hiến pháp 2013, triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Trường đại học luật TPHCM, 2014, tr. 229 – 238.

Các hoạt động khoa học khác:

TS. Nguyễn Ngọc Sơn là diễn giả của hội thảo quốc tế tại Đà Nẵng từ 26/10/2015 đến 28/10/2015 với chủ đề: “Building Capacity for Enhancing Competitive Neutrality to Support Price Liberalisation for Essential Products in Viet Nam.”

5. Hợp tác quốc tế & quốc tế hóa hoạt động

Hằng năm, Khoa luật giảng dạy trên 30 sinh viên Lào đến từ các Khoa, nhằm giúp người học xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ, định hình kiến thức pháp luật, giảng viên Khoa luôn hỗ trợ phụ đạo, củng cố lại nội dung môn học sau giờ học.

6. Cơ hội & tương lai của người học

Người học có thể làm việc ở các cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính… như tòa án, viện kiểm sát, công an, ủy ban nhân dân các cấp… Người học có thể làm việc ở các doanh nghiệp với tư cách là luật sư tư vấn nội bộ (Lawyer In House); làm việc ở phòng nhân sự, hành chính…

Làm việc với tư cách luật sư độc lập (sau khi có thêm chứng chỉ đào tạo luật sư và có giấy phép hành nghề luật sư…); làm việc trong các công ty tư vấn luật.

Với sự hợp tác của Khoa với Bộ công thương, Cục sở hữu trí tuệ, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, công ty Fuji Law, các luật sư thuộc tập đoàn Central (Thái Lan), sinh viên theo học tại Khoa được trang bị kiến thức, lý luận, kinh nghiệm, kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành chuyên môn để 100% sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ đều có việc làm tốt trong vòng 12 tháng kể từ khi ra Trường.

Chương trình đào tạo các ngành bậc đại học và sau đại học đề̀u được chuẩn hóa theo chương trình của các đại học được xếp TOP 100 thế giới trong ngành Luật.