Khoa Khoa học ứng dụng

http://fas.tdtu.edu.vn

Khoa khoa học ứng dụng thành lập ngày 06/07/2001. Ban đầu chỉ đào tạo ngành kỹ thuật hóa học bậc đại học. Đến năm 2004, Khoa đào tạo thêm ngành công nghệ sinh học bậc đại học. Từ khi được thành lập, Khoa khoa học ứng dụng có lực lượng nhân sự khá mạnh, khẳng định vị trí của mình trong hệ thống các cơ sở đào tạo kỹ sư kỹ thuật hóa học và công nghệ sinh học. Năm 2008, Khoa là một trong 2 Khoa đầu tiên của Trường bắt đầu tổ chức đào tạo sau đại học.

1. Hệ thống & bậc đào tạo

Bậc đại học:

  • Công nghệ sinh học
  • Kỹ thuật hóa học

Bậc cao học: Kỹ thuật hóa học

2. Đội ngũ chuyên môn

Tổng số: 75 người

Trong đó:

  • 8 giáo sư, 2 trợ lý giáo sư, 25 tiến sĩ, 10 nghiên cứu sinh; 17 thạc sĩ.
  • Giáo sư, chuyên gia nước ngoài: 11 người.

Một số chuyên gia tiêu biểu:

Giáo sư Kuan - Hung Li (Robert Lin)
Giáo sư là chuyên gia trong lĩnh vực di truyền phân tử, khoa học cây trồng, sinh lý “stress” thực vật, kỹ thuật chuyển gen cây trồng. Giáo sư Robert Lin hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Chinese Culture University (Taiwan), công bố hơn 60 công trình quốc tế (ISI) và là thành viên của Hiệp hội khoa học ISHS (Hội khoa học cây trồng quốc tế) và TSHS (Hội khoa học cây trồng Đài Loan). Có kinh nghiệm giảng dạy thống kê và phân tích dữ liệu với phần mềm SAS ở nhiều trường đại học hàng đầu tại Đài Loan. Ngoài ra, GS. Kuan - Hung, Lin còn là reviewer của các tạp chí như là : Biologia Plantarum; Plant Molecular Biology Reporter; Scientia Horticulturae; Taiwan Society for Horticultural Science, ROC; Taiwan Agricultural Research.

3. Hoạt động đào tạo

Chương trình đào tạo các ngành bậc đại học đến sau đại học đều được chuẩn hóa theo chương trình của các đại học được xếp TOP 100 thế giới trong ngành Công nghệ sinh học và Kỹ thuật hóa học.

Tài liệu đang sử dụng trong đào tạo: có 3.572 nhan đề tại Thư viện; mỗi môn học có 1 giáo trình chính và ít nhất 3 tài liệu tham khảo chính. Các giáo trình chính và tài liệu tham khảo chính đều là các tài liệu được dùng giảng dạy tại các trường đại học thuộc TOP 100 trường đại học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

Chuẩn đầu ra bậc đại học: TOEIC 500 điểm trở lên; bơi 50 m; MOS 750/1.000 điểm quốc tế; Chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng; tích lũy đủ số tín chỉ theo qui định; đạt kỳ kiểm tra kỹ năng thực hành chuyên môn; lễ phép, kỷ luật và làm việc nhóm tốt.

Chuẩn đầu ra bậc cao học: TOEIC 500 điểm trở lên; tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình; có năng lực nghiên cứu vấn đề và đề xuất giải pháp; kỷ luật, làm việc nhóm tốt; bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Sinh viên tiêu biểu:

  • Võ Quang Long: Khóa 2001 – 2006; tổng giám đốc công ty TNHH Trí Minh Phát
  • Phan Ngọc Lăng: Khóa 2001 – 2006; tổng giám đốc công ty TNHH Incovest
  • Nguyễn Hoài Trang: Khóa 2004 – 2008; giám đốc kinh doanh công ty TNHH SXTM Sóng Xanh GL
  • Phạm Lưu Kim Thủy: Khóa 2003-2008; trưởng phòng, công ty CP VRG Khải Hoàn

4. Hoạt động khoa học - công nghệ

Đơn vị nghiên cứu:

Khoa có 2 nhóm nghiên cứu trọng điểm:

Nhóm nghiên cứu tính toán và thiết kế Hóa - Sinh Nano (Computing and Design BioNanoChemistry Research Group); Sản phẩm tự nhiên và hóa sinh công nghiệp (Natural Products and Industrial Biochemistry - NPIB).

Công bố khoa học quốc tế:

Từ năm 2012 đến tháng 04/2017, Khoa có 31 công bố quốc tế thuộc Danh mục ISI.

Hoạt động khoa học ứng dụng:

Khoa đã thực hiện 1 đề tài cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (FOSTECT) của Đại học Tôn Đức Thắng.

Các hoạt động khoa học khác:

Tổ chức thành công Hội thảo quốc tế ICAS - 1 2016 (The 1st International Conference on Applied Sciences).

5. Hợp tác quốc tế & quốc tế hóa hoạt động

Đối tác quốc tế:

Trong 16 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa đã hợp tác được với nhiều đại học nổi tiếng thế giới như Đại học kỹ thuật Ostrava, Picardie Jules Verne, Đại học Liege, Gembloux Agro - Bio Tech, Đại học KU Leuven,...

Tiếp nhận sinh viên quốc tế:

Khoa cũng tiếp nhận sinh viên quốc tế đến thực tập ngắn hạn tại Khoa. Đã có 5 sinh viên Pháp đến học tập và nghiên cứu ngắn hạn trong thời gian 3 tháng; tổ chức thành công tuần lễ sinh viên quốc tế với sự tham gia của sinh viên đến từ Pháp, Thái Lan, Brunei…

6. Cơ hội & tương lai của người học

Hàng năm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của Khoa có việc làm trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp đã đạt 98,15%. Kể từ 2017 trở đi, Khoa cam kết với người học và phụ huynh là 100% sinh viên tốt nghiệp từ Khoa đều có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

Trường luôn tạo điều kiện, cung cấp học bổng để sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên học sau đại học nước ngoài để trở thành giảng viên và/hoặc nghiên cứu viên; cung cấp cho người học thêm cơ hội phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp.